fbpx
zaslepka-our-team

Prof. nadzw. dr hab. inż. Franciszek Grabowski

Profesor nadzwyczajny
Instytut Inżynierii Technicznej
Zakład Systemów i Sieci Komputerowych

W obszarze dydaktyki specjalizuje się w zakresie systemów i sieci komputerowych, systemów teleinformatycznych, systemów rozproszonych, algorytmiki, logiki i arytmetyki komputerów, przetwarzania równoległego i rozproszonego oraz systemów wieloagentowych.

Jest kierownikiem Zakładu Systemów Rozproszonych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.

Jest promotorem trzech rozpraw doktorskich, recenzentem w czasopismach listy filadelfijskiej takich jak Physica A, Solid State Electronics, Microelectronics & Reliability, prowadzi badania w zakresie systemów samoadaptacyjnych i sieci złożonych, systemów rozproszonych, termodynamiki nieekstensywnej oraz szumów 1/f.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki