fbpx
matczak_m

Prof. nadzw. dr hab. Marek J. Matczak

Profesor nadzwyczajny
Instytut Inżynierii Technicznej
Międzyinstytutowy Zakład Matematyczno-Przyrodniczy
Funkcja: Kierownik Międzyinstytutowego Zakładu Matematyczno-Przyrodniczego
Kierunki działalności naukowej: fizyka i informatyka

Specjalności: optyka koherentna i holografia, interferometria holograficzna, optyka informacyjna, optyczne i komputerowe przetwarzanie informacji, informatyka stosowana

Ogółem 122 publikacje naukowe (w tym 2 monografie PWN)

Stopnie i tytuły naukowe:
•  magister fizyki w zakresie fizyki teoretycznej (Uniwersytet Łódzki)
• doktor nauk technicznych w zakresie optyki informacyjnej (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)
• doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie optyki informacyjnej (Politechnika Wrocławska)

Związany z Uniwersytetem Rzeszowskim od początku jego istnienia (2001) jako profesor nadzwyczajny. Pełnione funkcje: Kierownik Zakładu Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki (IF), Wicedyrektor ds. Nauki i Finansów IF, Kierownik Zespołu Optyki Informacyjnej IF, Kierownik Zakładu Przetwarzania Informacji Instytutu i Katedry Informatyki, Kierownik Pracowni Optycznych Metod Przetwarzania Informacji Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Matematyczno-Przyrodniczej, członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich i przewodniczący jej składu orzekającego, członek Uczelnianej Komisji ds. Odznaczeń Państwowych.

W przeszłości – profesor: WSP w Rzeszowie, WSIiZ w Rzeszowie, Uniwersytetu Szczecińskiego; adiunkt: WSP w Szczecinie i Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Ważniejsza aktywność w instytucjach pozauczelnianych: członek Zespołu Mechaniki Doświadczalnej Komitetu Mechaniki PAN, członek Sekcji Optoelektroniki Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, członek Międzynarodowego Towarzystwa Mechaniki Doświadczalnej SEM (Society for Experimental Mechanics – An International Scientific and Educational Society) i członek założyciel Polskiej Sekcji SEM, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Optyków i Optoelektroników SPIE (The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers – The International Society for Optical Engineering), członek założyciel Polskiej Sekcji SPIE i członek jej Zarządu.

Ważniejsze nagrody: nagroda Sekretarza Naukowego PAN “za wybitne osiągnięcia naukowe”.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki