fbpx
chrobak_t

Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak

Profesor wizytujący
Instytut Inżynierii Technicznej
Zakład Geodezji i Kartografii

 

W pracy naukowej zajmuję się systemami informacji geograficznej oraz kartografią ze szczególnym uwzględnieniem specjalności: reprodukcja kartograficzna, cyfrowa generalizacja kartograficzna oraz wizualizacja danych tworzonych w systemach informacji geograficznej. Wymieniona kolejność działów uwzględnia parametr czasu, w którym dokonały się zmiany technologii z kartografii analogowej na cyfrową.

Od 1973 roku jestem nauczycielem akademickim w Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Od 2008 roku pracuję dodatkowo w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, gdzie prowadzę zajęcia z kartografii matematycznej i cyfrowej redakcji map.

Przewody doktorskie i habilitacje oraz inne:

  1. Przewody doktorskie, w których kandydat pełnił funkcje promotora – 3
  2. Przewody doktorskie, w których kandydat pełni funkcję opiekuna – 2
  3. Recenzje rozpraw doktorskich – 11
  4. Recenzje rozpraw habilitacyjnych i ocena dorobku – 6
  5. Recenzja wydawnicza rozprawy habilitacyjnej – 1
  6. Recenzja monografii – 1
  7. Oceny dorobku do wniosku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego – 1

W początkowym okresie prowadzone prace badawcze koncentrowały się nad reprodukcją kartograficzną ze szczególnym uwzględnieniem wielkoformatowych kamer reprodukcyjnych. Wyniki badań, to stworzenie metody analitycznej rektyfikacji kamer oraz napisana i obroniona praca doktorska w 1978 roku. W następnym okresie (po doktoracie) zajmuje się cyfrową generalizacją kartograficzną uzyskując patent dla metody automatycznego upraszczania linii, napisanie pracy habilitacyjnej i uzyskanie stopnia naukowego oraz promotorstwo w trzech już obronionych pracach doktorskich z cyfrowej generalizacji kartograficznej oraz dwóch będących w toku prac doktorskich także z generalizacji. W ramach przyznanego obecnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu – jako kierownik – prowadzę badania tematu: Automatyzacja zasilania i aktualizacji danych o budynkach w Wielorozdzielczej Bazie Danych Topograficznych – WBDT wraz z generalizacją danych.

Niezależnie od badań nad generalizacją kartograficzną uczestniczyłem w opracowaniu wspólnie z Instytutem Geodezji i Kartografii koncepcji projektu Krajowego Systemu Informacji Geograficznej w ramach grantu Komitetu Badań Naukowych. Wdrożyłem system GIS w Urzędzie Miasta Krakowa oraz opracowałem koncepcje .systemu GIS dla województwa mazowieckiego.

Z badań naukowych dotychczas wykonanych opublikowałem 113 prac i trzy monografie.

Zobacz innych

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki