Pedagogika

Instytut Humanistyczny

Szukasz dalszej drogi INDYWIDUALNEGO ROZWOJU?
Chcesz wiedzieć jeszcze więcej o ROLI EDUKACJI i WYCHOWANIA w życiu człowieka?
Interesujesz się zagadnieniami związanymi z LUDZKIM ZACHOWANIEM?

Wybierz Pedagogikę na studiach II stopnia w PWSTE i odkryj wszystkie tajemnice.

2
SPECJALNOŚCI
4
SEMESTRÓW
480
GODZIN PRAKTYK

“Praca pedagoga wiąże się ze stałym rozwojem, dlatego zdecydowałam się na kontynuację nauki. Chciałam podnieść swoje kwalifikacje oraz być bardziej atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy. Studia magisterskie utrwalają wiedzę zdobytą wcześniej i rozszerzają ją o nowe zagadnienia.”

Joanna, studentka PWSTE

TRYBY STACJONARNY I NIESTACJONARNY

WYBITNA KADRA

PRAKTYKI ZAWODOWE

ROZBUDOWANY PROGRAM

KOŁA NAUKOWE

Specjalności

 • Pedagogika wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna z edukacją włączającą
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją i profilaktyką społeczną

Sposób rekrutacji

 • średnia ocen uzyskanych podczas studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • zgodność lub pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem.

Przedmioty na studiach

 • Warsztat umiejętności wychowawczych

Chcesz z nami studiować?

Rekrutacja to tylko kilka kroków - sprawdź sam!

Zdaniem eksperta

Pedagogika daje duże możliwości nauki o człowieku, jego zachowaniach i rozwoju. Warto kontynuować zdobywanie tej wiedzy na studiach II stopnia. Absolwenci studiów pedagogicznych bez względu na to, czy będą chcieli zatrudnić się w szkole, czy w przedszkolu, mają obowiązek posługiwania się tytułem magistra. Przewiduje to projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

ks. prof. Marian Wolicki, wykładowca PWSTE

Perspektywy zatrudnienia

Po studiach będziesz przygotowany do pracy w:
 • placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych,
 • poradniach specjalistycznych, animacji kulturalnej i pomocy społecznej, administracji państwowej i samorządowej,
 • poradniach specjalistycznych,
 • zakładach pracy,
 • służbie zdrowia,
 • instytucjach profilaktyki społecznej,
 • wymiarze sprawiedliwości - w charakterze wychowawcy, doradcy lub nauczyciela.
Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki