Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Instytut Humanistyczny

Zajęcia z uczniami SP nr 15 w Przemyślu

16 grudnia odbyły się zajęcia prowadzone pod okiem Roberta Oliwy, w których wzięli udział studenci trzeciego roku pedagogiki i filologii angielskiej, a także uczniowie klasy trzeciej Szkoły Podstawowej nr 15 w Przemyślu.

Czytaj więcej: Zajęcia z uczniami SP nr 15 w Przemyślu

Sympozjum naukowe na Uniwersytecie Rzeszowskim z udziałem studentów PWSTE

Studenci Koła Naukowego Kreatywnych Pedagogów oraz Koła Naukowego Pedagogów i Terapeutów „Progres” wraz z opiekunami – dr Katarzyną Król i dr Joanną Inglot-Kulas, działających przy Instytucie Humanistycznym PWSTE w Jarosławiu uczestniczyli 19 grudnia w Sympozjum Naukowym "Metody i formy pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością" na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Podczas obrad poruszono wiele ważnych tematów dotyczących pracy z dzieckiem z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Studentki Koła Kreatywnych Pedagogów – Aleksandra Gut i Wioletta Olejarka wygłosiły referat „Sensoplastyka i ruch kreatywny w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym” przygotowany pod kierunkiem dr Katarzyny Król.

Sympozjum odbywało się pod patronatem Dziekana Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Prof. dra hab. Ryszarda Pęczkowskiego, a uroczystego otwarcia dokonał osobiście JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. Sylwester Czopek.

Ogłoszenie dla studentów I roku Pedagogiki – studia magisterskie, tryb stacjonarny (popołudniowy)

W najbliższy wtorek (22 listopada) o godz. 16:00 w sali C2 (bud B.) odbędzie się spotkanie z opiekunem roku w sprawie podziału na specjalności. Obecność studentów jest obowiązkowa.

Ogłoszenie dla studentów I roku Pedagogiki – studia magisterskie, tryb stacjonarny

W najbliższy wtorek (22 listopada) o godz. 13:00 w sali C2 (bud B.) odbędzie się spotkanie z opiekunem roku w sprawie podziału na specjalności. Obecność studentów jest obowiązkowa.

Ogłoszenie dla studentów cudzoziemców

Studentów I roku obcokrajowców zapraszamy na obowiązkowe spotkanie z władzami Uczelni, które odbędzie się w dniu 23 listopada (środa) o godzinie 13:00 w Auli Czerwonej Biblioteki PWSTE w Jarosławiu.

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław