fbpx

Studium Języków Obcych

jednostka międzywydziałowa

Język obcy podczas studiów

Studium Języków Obcych oferuje naukę języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz rosyjskiego (do wyboru).

Lektorat z języka obcego jest obowiązkowy dla wszystkich studentów. Obejmuje on naukę języka ogólnego oraz specjalistycznego. Zajęcia z języka obcego na PANS w Jarosławiu są prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Jako jedna z pierwszych uczelni w regionie zaczęliśmy korzystać z tablic interaktywnych już od 2007 roku. Do dyspozycji studentów są pracownie językowe z telewizorami interaktywnymi lub ze stanowiskami komputerowymi.

Studenci, którzy chcą przyspieszyć proces nauki języka obcego mogą korzystać z programu oraz urządzeń SITA dostępnych w Bibliotece PANS w Jarosławiu. Do dyspozycji słuchaczy są również indywidualne kabiny językowe, gdzie można przyswajać języki obce w komfortowych warunkach.

Europejskie standardy

Kształcenie językowe w PANS w Jarosławiu prowadzone jest zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment). Europejski system opisu kształcenia językowego został sformułowany przez Komitet Ministrów Rady Europy. System oferuje wspólną dla całej Europy podstawę do opracowywania planów nauczania, zaleceń programowych, egzaminów, podręczników itp.

Poziomy biegłości językowej

System ten wyznacza następujące poziomy biegłości językowej:
 • poziom podstawowy: A1, A2;
 • poziom samodzielności: B1, B2;
 • poziom biegłości: C1, C2.
Kształcenie językowe w ramach obowiązkowego lektoratu wybranego języka obcego prowadzi do osiągnięcia poziomu samodzielności B.

Jeden język to za mało!

W zjednoczonej Europie znajomość kilku języków ma fundamentalne znaczenie. Osoby władające kilkoma językami znajdą atrakcyjną pracę na europejskim rynku pracy. Mobilność językowa zapewnia udział w międzynarodowych projektach, praktykach zagranicznych i międzynarodowej wymianie studentów
niewielkie grupy
zaświadczenie potwierdzające ukończenie kształcenia
możliwość rozwoju
atrakcyjność na rynku pracy

Fakultatywny lektorat

Każdy student PANS w Jarosławiu może uczestniczyć w zajęciach fakultatywnych z języka obcego obejmującego 50 godzin (dwa semestry). Studenci mają do wyrobu naukę języka:
 • angielskiego,
 • angielskiego w biznesie,
 • niemieckiego,
 • niemieckiego w biznesie,
 • francuskiego,
 • włoskiego,
 • ukraińskiego,
 • rosyjskiego,
 • hiszpańskiego.

Warunki uczestnictwa

Na kursy fakultatywne można zapisać się do końca października przesyłając zgłoszenie na adres: kursy.sjo@pwste.edu.pl. W treści e-maila prosimy o podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wybrany język, poziom zaawansowania oraz kierunek i rok studiów.

Uwaga!
Grupa językowa zostanie utworzona, jeśli będzie min. 15 osób chętnych na dany poziom.

Warunkiem uczestnictwa w fakultatywnym lektoracie języka obcego jest podpisanie umowy z PANS w Jarosławiu na spotkaniu organizacyjnym.

Wykaz konsultacji w semestrze letnim 2023/2024

Imię i nazwisko

Dni

Godziny

Miejsce

mgr Katarzyna Bratko-Makaran
poniedziałek
(24.06, 01.07)
11:00-12:30
budynek Biblioteki p.2
mgr Maciej Bratko-Makaran
poniedziałek
(24.06, 01.07)
11:00-12:30
budynek Biblioteki p.2
mgr Anna Ciąpała
wtorek
(25.06, 02.07)
13:45-15:15
budynek Biblioteki p.2
mgr Alicja Dołęgowska
środa (26.06)
poniedziałek (01.07)
16:00-17:30
16:00-17:30
budynek Biblioteki p.2
mgr Agnieszka Joniec
poniedziałek
(24.06, 01.07)
9:00-10:30
budynek Biblioteki p.2
mgr Aneta Kiper
środa (26.06)
środa (03.07)
15:15-16:45
12:00-13:30
budynek Biblioteki p.1
mgr Iwona Kiper
poniedziałek (24.06)
wtorek (02.07)
8:00-9:30
9:00-10:30
budynek Biblioteki p.2
mgr Katarzyna Lach
poniedziałek
(24.06, 01.07)
17:15-18:00
budynek Biblioteki p.2
mgr Barbara Świątek
poniedziałek (24.06)
środa (03.07)
16:00-17:30
9:00-10:30
budynek Biblioteki p.2
mgr Lilia Trubeha-Dudek
poniedziałek
(24.06, 01.07)
12:00-13:30
budynek Biblioteki p.1

Kontakt

Adres

Studium Języków Obcych
ul. Czarnieckiego 16, budynek Biblioteki, p. II, 37-500 Jarosław
Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki