Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Instytut Ochrony Zdrowia

Pielęgniarstwo i położnictwo – kompetencje zamawiane

Rekrutacja studentów do projektu

„Pielęgniarstwo i położnictwo – kompetencje zamawiane”
w ramach konkursu
„Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków"
nr POWR.05.03.00-IP.05-00-002/15
w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia,
Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej

im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Rozpoczyna się rekrutacja studentów do projektu „Pielęgniarstwo i położnictwo – kompetencje zamawiane” w ramach konkursu „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków" nr POWR.05.03.00-IP.05-00-002/15 w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu będą uczestniczyć w Programie Rozwoju Uczelni realizowanym m. in. poprzez:

- Uczelniany Program Stypendialny
- Zajęcia dodatkowe
- Program stażowy.

Projekt realizowany jest przez PWSTE w Jarosławiu w partnerstwie z lokalnymi podmiotami leczniczymi, tj. Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio w Przemyślu oraz Centrum Medycznym w Łańcucie Sp. z o.o.

Czas realizacji projektu: od 1.09.2016 r. do 30.09.2019 r.

W projekcie mogą wziąć udział studenci I roku kierunku pielęgniarstwo PWSTE w Jarosławiu, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2016/2017, spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji (Zał. 1).

Formularz wniosku o udział w projekcie (Zał. 2) należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Ochrony Zdrowia lub Biurze Projektu (Rektorat pokój nr 5) w terminie do 15 lutego 2017 r. do godz. 15.30. Wniosek, który nie wpłynie  w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

 

Dokumenty do pobrania poniżej:

OGŁOSZENIE

ikona pobierz

 

 


 

ZGODA

ikona pobierz

 

 


 

REGULAMIN

ikona pobierz

 

 


 

OŚWIADCZENIE

ikona pobierz

 

 


 

 

Szkolenie Pierre Rene dla studentek kosmetologii

7 grudnia odbyło się szkolenie dla studentek II roku kosmetologii prowadzone przez wizażystkę firmy Pierre Rene, panią Iwonę Pięknik. Tematem warsztatów były: "Trendy w makijażu".

Czytaj więcej: Szkolenie Pierre Rene dla studentek kosmetologii

KONKURS NA OPRACOWANIE PRZEDMIOTU PODSTAWY TELEMEDYCYNY

Ogłaszamy konkurs

 

KONKURSU NA OPRACOWANIE KARTY PRZEDMIOTU ORAZ DOKUMENTACJI ĆWICZEŃ Z ZAKRESU PODSTAW TELEMEDYCYNY NA STUDIA I STOPNIA.

Dokumenty poniżej:

OGŁOSZENIE

ikona pobierz

 

 


 

KWESTIONARIUSZ

ikona pobierz

 

 


 

DEKLARACJA

ikona pobierz

 

 


 

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

ikona pobierz

 

 


 

 

KONKURS NA OPRACOWANIE REGULAMINU STYPENDIÓW

Ogłaszamy konkurs

NA OPRACOWANIE REGULAMINU STYPENDIÓW NA STUDIA I STOPNIA

Dokumenty poniżej:

OGŁOSZENIE

ikona pobierz

 

 


 

KWESTIONARIUSZ

ikona pobierz

 

 


 

DEKLARACJA

ikona pobierz

 

 


 

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

ikona pobierz

 

 


 

 

KONKURS NA OPRACOWANIE PRAGKTY ZAWODOWYCH Z ZAKRESU PIELĘGNIARSTWA W OPIEKCE DŁUGOTERMINOWEJ

Ogłaszamy konkurs 

 

NA OPRACOWANIE KARTY PRZEDMIOTU ORAZ DOKUMENTACJI NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ Z ZAKRESU PIELĘGNIARSTWA W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ NA STUDIA I STOPNIA

 

Dokumenty poniżej:

OGŁOSZENIE

ikona pobierz

 

 


 

KWESTIONARIUSZ

ikona pobierz

 

 


 

DEKLARACJA

ikona pobierz

 

 


 

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

ikona pobierz

 

 


 

 

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław