Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Instytut Stosunków Międzynarodowych

Instytut Stosunków Międzynarodowych

Instytut Stosunków MiędzynarodowychInstytut Stosunków Międzynarodowych
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
ul. Pruchnicka 2, 37-500 Jarosław
tel. 16 624 96 22
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Instytut Stosunków Międzynarodowych został powołany w październiku 2005 roku, początkowo funkcjonował pod nazwą Instytut Turystyki i Rekreacji, później Instytut Turystyki. Uchwałą Senatu nr 4/III/08 z dnia 26.03.2008 r. Instytut obecnie nosi nazwę Instytut Stosunków Międzynarodowych.

Instytut kształci studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na dwóch kierunkach:

 • Administracja - NOWOŚĆ
 • Europeistyka
 • Turystyka i Rekreacja

Wykaz konsultacji w Instytucie Stosunków Międzynarodowych w roku akademickim 2016/2017 semestr letni (aktualizacja 24 03 2017).

Treść oswiadczenia na stronę pracy dyplomowej dostępna jest tutaj.

Kierunki

Administracja - NOWOŚĆ

Studia I stopnia:

 • licencjackie stacjonarne (6 semestrów)
 • licencjackie niestacjonarne (6 semestrów)

Kształcenie na kierunku „administracja" jest skoncentrowane na przygotowaniu absolwenta do pracy w szeroko rozumianej administracji. W odpowiedzi na stale rosnące wymagania rynku pracy i oczekiwania wobec potencjalnych pracowników administracji publicznej PWSTE w Jarosławiu stworzyła program studiów pozwalający słuchaczom na przyswojenie szerokiej wiedzy m.in. z zakresu uregulowań prawnych dotyczących działalności w obszarze polskiej administracji publicznej, zagadnień systemu prawnego Unii Europejskiej, organizacji i zasad funkcjonowania instytucji finansowych, sądownictwa, prawa gospodarczego, prawa pracy z uwzględnieniem statusu pracowników administracji samorządowej, rządowej i służby cywilnej. W programie studiów położono również duży nacisk na zagadnienia dotyczące gospodarowania podmiotami publicznymi, zarządzania kadrami i polityki rozwoju regionalnego. Treści kształcenia obejmują ponadto kwestie finansów publicznych i samorządu terytorialnego, a także problematykę dotyczącą polityki strukturalnej i sposobów jej finansowania w Unii Europejskiej.
Celem kształcenia na kierunku administracja jest kreowanie pożądanych zachowań pracowników szeroko rozumianej służby publicznej w oparciu o obowiązujące normy prawne i przygotowanie absolwentów do efektywnego realizowania kompetencji w ramach przydzielonych zadań. Kształcenie przyszłych pracowników administracji publicznej oparte jest na przekazaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych urzeczywistniających właściwe praktyki administracyjne. Absolwenci przygotowani są ponadto do sprawnego
i prawidłowego zarządzania oraz wykonywania zadań w jednostkach niepublicznych.

Po ukończeniu studiów na kierunku administracja absolwent:
- posiada gruntowne przygotowanie do pracy na wszelkich stanowiskach urzędniczych w administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej;
- nabywa wiedzę z zakresu prawa i ekonomii niezbędną do realizacji zadań publicznych;
- potrafi interpretować przepisy prawne regulujące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych administracji publicznej;
- posiada wiedzę z zakresu zarządzania personelem i finansami jednostek administracji publicznej;
- nabywa wiedzę z zakresu odpowiedzialności za działania administracji publicznej.

Europeistyka

Studia I stopnia:

 • licencjackie stacjonarne (6 semestrów)
 • licencjackie niestacjonarne (6 semestrów)

Europeistyka to nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek studiów, oferujący wiedzę z zakresu historii i kultury Europy, integracji europejskiej, Unii Europejskiej i jej instytucji, mechanizmów funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz systemu funduszy strukturalnych. Studia te rozwijają umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych zachodzących w UE.

W ramach kierunku funkcjonują cztery specjalności:

 • Administracja europejska
 • Obsługa ruchu granicznego
 • Lobbing i doradztwo międzynarodowe
 • Gospodarowanie środkami funduszy europejskich

Absolwent kierunku europeistyka jest przygotowany do pracy na różnych szczeblach administracji publicznej (na szczeblu samorządowym, państwowym, a także międzynarodowym) oraz w organizacjach pozarządowych. Absolwent  jest także w pełni przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Turystyka i Rekreacja

Studia I stopnia:

 • licencjackie stacjonarne (6 semestrów)
 • licencjackie niestacjonarne (6 semestrów)

Studenci kierunku Turystyka i rekreacja zdobywają wiedzę oraz umiejętności samodzielnego przygotowania i realizowania imprez turystycznych, planowania i kierowania własnymi przedsięwzięciami organizacyjnymi, umiejętność swobodnego nawiązywania kontaktów i efektywnej pracy twórczej zarówno samodzielnej, jak i w zespole, a także umiejętność posługiwania się językiem obcym.

W ramach kierunku funkcjonują cztery specjalności:

 • Gospodarka turystyczna i hotelarstwo
 • Animacja w turystyce i rekreacji
 • Dziedzictwo kulturowe
 • Agroturystyka
 • Turystyka międzynarodowa
 • Turystyka uzdrowiskowa

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach w jednostkach obsługi ruchu turystycznego i rekreacji, hotelach, domach wypoczynkowych, ośrodkach rekreacyjnych oraz pracy na stanowiskach administracji rządowej i samorządowej w ramach jednostek odpowiedzialnych za promocję i rozwój turystyki oraz współpracę w zakresie między innymi pozyskiwania środków unijnych.

W ramach zajęć studenci mają możliwość ukończenia kursów i zdobycia certyfikatów:

 • pilota wycieczek
 • kierowników wycieczek szkolnych
 • przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku
 • instruktażowy dla kierowników wypoczynku

Specjalności są uruchamiane pod warunkiem wybrania jej przez co najmniej 30 studentów.

Tok studiów

Programy nauczania obejmują treści kształcenia podstawowego, kierunkowego, specjalizacyjnego oraz ogólnego zgodnie z obowiązującymi standardami nauczania określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dziekanat

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Instytut Stosunków Międzynarodowych
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchacze studiów podyplomowych zapraszamy w sprawach studenckich oraz rekrutacji do Centrum Obsługi Studentów - budynek J2 pokój nr 5. Telefon 16 624 46 46 lub 16 624 46 45 (kierownik). Godziny przyjęć :

 • poniedziałek nieczynne
 • wtorek 9-17
 • środa 9-17
 • czwartek 9-14
 • piątek 9-14
 • soboty zjazdowe 8-12

Pracownicy:

Kierownik Sekretariatu ISM - mgr Henryk Sawiński

Kształcenie

1. Efekty kształcenia dla kierunku Administracja:

ikona pobierz

POBIERZ
(DOCX- 18KB)

 

2. Efekty kształcenia dla kierunku Europeistyka:

ikona pobierz

POBIERZ
(DOCX- 17KB)

 

3. Efekty kształcenia dla kierunku Turystyka i Rekreacja:

ikona pobierz

POBIERZ
(DOC- 64KB)

 

Wyniki ankietyzacji

ikona 
pobierz

Wyniki ankietyzacji studentów - ocena ogólna Uczelni
(WORD - 96,5 KB)


ikona 
pobierz

Ankieta dla studentów – ocena programu studiów i jakości zajęć
(WORD - 63 KB)

 
ikona 
pobierz

Ankieta dla nauczyciela akademickiego
(WORD - 139,5 KB)


Regulamin studiów

ikona pobierzRegulamin studiów PWSTE w Jarosławiu (DOC 1,41 MB)

Opiekunowie grup

Opiekunowie grup w roku akademickim 2012/2013:

Administracja Studia stacjonarne rok I dr Tomasz Kotliński
rok II dr Małgorzata Grzesik - Kulesza
Europeistyka Studia stacjonarne rok I mgr Urszula Pietrzyk
rok II mgr Jadwiga Kulesza
rok III dr Sylwia Dyrda-Maciałek
Turystyka i rekreacja Studia stacjonarne rok I mgr Marcin Warchoła
rok II dr Beata Jagieła
rok III dr Małgorzata Skulimowska

Obrony

ikona pobierzEgzamin dyplomowy - zasady (PDF - 135 KB)

ikona pobierzZałącznik: Strona tytułowa pracy licencjackiej (PDF - 24 KB)

ikona pobierzZałącznik: Okładka pracy licencjackiej (PDF - 26 KB)

ikona pobierzZałącznik: Europeistyka - pytania do egzaminu dyplomowego 2014/2015 (DOC - 27 KB)

ikona pobierzZałącznik: Turystyka i rekreacja - pytania do egzaminu dyplomowego 2014/2015 (DOC - 24 KB)

Programy przedmiotów i plany studiów

Administracja

ikona pobierzPlan studiów - studia stacjonarne 2015/2016 (xls - 68,5 KB)

ikona pobierzProgramy przedmiotów I rok (WORD - 269 KB)

ikona pobierzProgramy przedmiotów II rok (WORD - 334 KB)

ikona pobierzProgramy przedmiotów III rok (WORD - 354 KB)

Turystyka i rekreacja

ikona pobierzPlan studiów - studia stacjonarne 2015/2016 (xls - 104 KB)

ikona pobierzProgramy przedmiotów I rok (WORD - 350,5 KB)

ikona pobierzProgramy przedmiotów II rok (WORD - 347,5 KB)

ikona pobierzProgramy przedmiotów III rok agroturystyka w turystyce i rekreacji (WORD - 261 KB)

ikona pobierzProgramy przedmiotów III rok gospodarka turystyczna i hotelarstwo (WORD - 270,5 KB)

Europeistyka

ikona pobierzPlan studiów - studia stacjonarne 2015/2016 (xls - 80,5 KB)

ikona pobierzProgramy przedmiotów I rok  (WORD - 274 KB)

ikona pobierzProgramy przedmiotów  II rok (WORD- 381 KB)

ikona pobierzProgramy przedmiotów II rok administracja europejska  (WORD - 242 KB)

ikona linkWięcej zdjęć - zapraszamy do Galerii

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław