Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Międzyinstytutowy Zakład Matematyczno-Przyrodniczy

Międzyinstytutowy Zakład Matematyczno-Przyrodniczy

Studium Wychowania Fizycznego Międzyinstytutowy Zakład Matematyczno-Przyrodniczy
ul. Pruchnicka 2 (s. 128, budynek C)
37-500 Jarosław
tel. 16 624 46 57

 

 

Pracownicy Międzyinstytutowego Zakładu Matematyczno-Przyrodniczego

Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Marek Matczak

 • dr Anna Baran
 • dr Piotr Pusz
 • mgr Ireneusz Baran
 • mgr Monika Krajewska
 • mgr Teresa Matuła

Opis

Międzyinstytutowy Zakład Matematyczno-Przyrodniczy powstał na mocy uchwały Senatu nr 14/IX/07 z dnia 26 września 2007 r. i rozpoczął pracę od roku akademickiego 2007/2008 na bazie istniejącego wówczas Zakładu Matematyczno-Fizycznego powołanego przez Senat uchwalą nr 9/07 z dnia 19 kwietnia 2007 r.
Kierownikiem zakładu jest prof. nadzw. dr hab. Marek Matczak.
Siedziba Międzyinstytutowego Zakładu Matematyczno-Przyrodniczego znajduje się przy ul. Pruchnickiej 2, pok. nr 128.
W zakresie działalności dydaktycznej Międzyinstytutowy Zakład Matematyczno-Przyrodniczy prowadzi zajęcia na różnych kierunkach studiów PWSTE w Jarosławiu z następujących przedmiotów:

 • algebra liniowa z geometrią analityczną
 • analiza matematyczna
 • ekonometria
 • fizyka
 • fizyka I
 • fizyka II
 • geometria wykreślna
 • matematyka
 • matematyka I
 • matematyka II
 • matematyka dyskretna
 • matematyka finansowa
 • matematyka stosowana i metody numeryczne
 • optoelektronika
 • probabilistyka i statystyka
 • statystyka opisowa
 • statystyka

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław