fbpx

Studium Języków Obcych

jednostka międzyinstytutowa

Język obcy podczas studiów

Studium Języków Obcych oferuje naukę języków: angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego (do wyboru).

Zajęcia z języka obcego są obowiązkowe dla wszystkich studentów. Lektorat języka obcego obejmuje 120 godzin (cztery semestry) i kończy się egzaminem wewnętrznym.

Europejskie standardy

Kształcenie językowe w PWSTE prowadzone jest zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment). Europejski system opisu kształcenia językowego został sformułowany przez Komitet Ministrów Rady Europy. System oferuje wspólną dla całej Europy podstawę do opracowywania planów nauczania, zaleceń programowych, egzaminów, podręczników itp.

Poziomy biegłości językowej

System ten wyznacza następujące poziomy biegłości językowej:
 • poziom podstawowy: A1, A2;
 • poziom samodzielności: B1, B2;
 • poziom biegłości: C1, C2.
Kształcenie językowe w ramach obowiązkowego lektoratu wybranego języka obcego prowadzi do osiągnięcia poziomu samodzielności B.

Jeden język to za mało!

W zjednoczonej Europie znajomość kilku języków ma fundamentalne znaczenie. Osoby władające kilkoma językami znajdą atrakcyjną pracę na europejskim rynku pracy. Mobilność językowa zapewnia udział w międzynarodowych projektach, praktykach zagranicznych i międzynarodowej wymianie studentów
niewielkie grupy
zaświadczenie potwierdzające ukończenie kształcenia
możliwość rozwoju
atrakcyjność na rynku pracy

Fakultatywny lektorat

Każdy student PWSTE w Jarosławiu może uczestniczyć w zajęciach fakultatywnych z języka obcego obejmującego 50 godzin (dwa semestry). Studenci mają do wyrobu naukę języka:
 • angielskiego,
 • angielskiego w biznesie,
 • niemieckiego,
 • niemieckiego w biznesie,
 • francuskiego,
 • włoskiego,
 • ukraińskiego,
 • rosyjskiego,
 • hiszpańskiego.

Warunki uczestnictwa

Na kursy fakultatywne można zapisać się do końca października przesyłając zgłoszenie na adres: kursy.sjo@pwste.edu.pl. W treści e-maila prosimy o podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wybrany język, poziom zaawansowania oraz kierunek i rok studiów.

Uwaga!
Grupa językowa zostanie utworzona, jeśli będzie min. 15 osób chętnych na dany poziom.

Warunkiem uczestnictwa w fakultatywnym lektoracie języka obcego jest podpisanie umowy z PWSTE w Jarosławiu na spotkaniu organizacyjnym.

Wykaz konsultacji w semestrze zimowym 2017/2018

Imię i nazwisko

Dni

Godziny

Miejsce

mgr Katarzyna Bratko-Makaran
poniedziałek

piątek tydz .A
piątek tydz B
14.40 – 15.25

08.50 – 09.35
11.20 – 12.05
Budynek Biblioteki p. 2
mgr Maciej Bratko-Makaran
środa tydz. A
środa tydz. B

piątek
14.40 – 15.25
12.00 – 12.45

09.40 – 10.25
Budynek Biblioteki p. 2
mgr Anna Ciąpała
poniedziałek
środa
08.45 – 09.30
12.55 – 13.40
Budynek Biblioteki p. 2
mgr Alicja Dołęgowska
poniedziałek

wtorek tydz.A
wtorek tydz.B
14.30 – 15.15

14.30 – 15.15
17.00 – 17.45
Budynek Biblioteki p. 2
mgr Agnieszka Joniec
tydz. A wtorek
tydz. B poniedziałek

środa
14.30-15.15
14.30-15.15

17.00 – 17.45
Budynek Biblioteki p. 2
mgr Aneta Kiper
poniedziałek
czwartek
13.00 – 13.45
16.30 – 17.15
Budynek Biblioteki p. 1
mgr Iwona Kiper
czwartek

Konsultacje dla studentów, którzy uczestniczą
w zajęciach sobotnio-niedzielnych odbywają się
w terminach uzgodnionych indywidualnie
11.20 – 12.05
Budynek Biblioteki p. 2
mgr Katarzyna Lach
czwartek

Konsultacje dla studentów, którzy uczestniczą
w zajęciach sobotnio-niedzielnych odbywają się
w terminach uzgodnionych indywidualnie
Budynek Biblioteki p. 2
mgr Lesia Sawicz
wtorek
czwartek
14.45 – 15.30
13.00 – 13.45
Budynek Biblioteki p. 2
mgr Barbara Świątek
środa
czwartek
09.35 – 10.20
14.30 – 15.15
Budynek Biblioteki p. 2
mgr Lilia Trubeha-Dudek
wtorek
czwartek
11.20 – 12.05
11.20 – 12.05
Budynek Biblioteki p. 1

Kontakt

Adres

Studium Języków Obcych
ul. Czarnieckiego 16, budynek Biblioteki, p. II, 37-500 Jarosław
Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki