fbpx

Arkusz kalkulacyjny (MS EXCEL)

Instytut Inżynierii Technicznej

Celem kursu jest nauka obsługi programu Microsoft Excel. W ramach kursu każdy uczestnik pozna interfejs i podstawowe funkcje arkusza kalkulacyjnego. Nauczy się tworzyć nowe dokumenty: wprowadzać dane, prowadzić operacje na komórkach, formatować komórki. Stosować funkcje i formuły, grupować i sortować dane. Tworzyć wykresy. Współpracować z edytorem MS Word.

Czas trwania kursu

16 godzin

Sposób zaliczania

Test weryfikujący zdobyte umiejętności. Dodatkowo kursant może zdawać egzamin na certyfikat ECDL

Termin zajęć

Dopasowany do słuchaczy

Koszt kursu

320 zł (trzysta dwadzieścia złotych)

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • pracy z arkuszami kalkulacyjnymi
 • udoskonalania jakości i wydajności pracy
 • wprowadzania, zaznaczania, edycji, sortowania, kopiowania, przesuwania i usuwania danych i komórek
 • zarządzania arkuszami
 • tworzenia formuł i używania funkcji
 • formatowania danych, wyrównywania i obramowania komórek
 • tworzenia i edycji wykresów
 • formatowanie arkusza, ustawienia i sprawdzenia przed wydrukiem

Adresaci oferty

Kurs skierowany jest do osób zainteresowanych poznaniem budowy arkusza kalkulacyjnego, umiejętnościami tworzenia dokumentu, modyfikowania go i dokonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym.

Program kursu

 • Praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywanie ich w różnych formatach.
 • Korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększenia wydajności pracy.
 • Wstawianie danych do komórek, tworzenie list różnymi metodami. Wybieranie, sortowanie, kopiowanie, przesuwanie i usuwanie danych.
 • Tworzenie formuł matematycznych i korzystanie ze standardowych funkcji wbudowanych w aplikację, rozpoznawanie błędów w formułach.
 • Formatowanie liczb i tekstu w arkuszach.
 • Wybieranie, tworzenie i formatowanie wykresów będących ilustracją informacji liczbowych w arkuszu.
 • Dostosowywanie ustawień strony.
 • Sprawdzanie i poprawa błędów przed finalnym wydrukiem arkusza

Wymagane dokumenty

Kwestionariusz osobowy, kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane kwalifikacje kandydata

Znajomość podstaw obsługi komputera.

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin składania dokumentów

Rekrutacja prowadzona jest od 01.06.2016 r. do 30.09.2016 r.

Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych

Termin kursu zostanie ustalony w momencie zebrania się 10 osobowej grupy.

mgr inż. Przemysław Hawro

Kierownik kursu

Telefon

16 624 40 64

Godziny pracy COS

Poniedziałek
nieczynne
Wtorek
9:00 - 17:00
Środa
9:00 - 17:00
Czwartek
9:00 - 14:00
Piątek
9:00 - 14:00
Sobota (zjazdowa
8:00 - 12:00
Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki