fbpx

MS Access Zaawansowany

Instytut Inżynierii Technicznej

Celem kursu jest zapoznanie z aplikacją do tworzenia baz danych na poziomie zaawansowanym, który umożliwia zdobycie umiejętności korzystania z zaawansowanych narzędzi w aplikacjach baz danych w celu lepszego zarządzania i organizacji informacji. Kurs ten pozwala na zdobycie umiejętności maksymalnego wykorzystania funkcji do zarządzania i analizy dużej ilości danych, a więc usprawnić produkcję informacji, którą potrzebuje obecny świat biznesu, w aspekcie ilości i jakości.

Czas trwania kursu

30 godzin

Sposób zaliczania

Test weryfikujący zdobyte umiejętności. Dodatkowo kursant otrzymuje dyplom ukończenia kursu. Możliwość uzyskania certyfikatu ECDL Advanced

Termin zajęć

Dopasowany do słuchaczy

Koszt kursu

600 zł (sześćset złotych)

Sylwetka absolwenta

Absolwent:
 • zna podstawowe pojęć związanych z projektowaniem i stosowaniem baz danych
 • tworzy relacyjne bazy danych za pomocą zaawansowanych funkcji tworzenia tabel i złożonych relacji między tabelami
 • projektuje i wykorzystuje kwerendy do utworzenia tabeli, aktualizacji tabeli, usuwania i dołączania danych przy użyciu symboli wieloznacznych, parametrów i obliczeń
 • stosuje formanty i podformularze do poprawy funkcjonalności formularzy
 • stosuje formanty w raportach do wykonywania obliczeń oraz tworzy podraporty do zwiększenia przejrzystości prezentowanych danych
 • zwiększa produktywność poprzez wykorzystanie makr oraz funkcji importu i integracji danych.

Adresaci oferty

Kurs jest przeznaczony dla osób, które tworzą bazy danych i chciałyby proces ten usprawnić oraz wykorzystać zaawansowane narzędzia Accessa, co pozwoli na tworzenie nie tylko profesjonalnych baz danych, ale i atrakcyjnie graficznych aplikacji bazodanowych.

Program kursu

 • Bazy danych – projektowanie i stosowanie baz danych
 • Tabele i relacje – pola i kolumny, relacje i zależności
 • Kwerendy – typy kwerend; udoskonalenie kwerendy
 • Formularze – formanty
 • Raporty – formanty, prezentacja
 • Zwiększenie wydajności – łączenie i importowanie, automatyzacja

Wymagane dokumenty

Kwestionariusz osobowy, kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane kwalifikacje kandydata

Podstawowa znajomość tworzenia baz danych Access.

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin składania dokumentów

Rekrutacja prowadzona jest od 01.06.2016 r. do 30.09.2016 r.

Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych

Termin kursu zostanie ustalony w momencie zebrania się 10 osobowej grupy.

mgr inż. Przemysław Hawro

Kierownik kursu

Telefon

16 624 40 64

Godziny pracy COS

Poniedziałek
nieczynne
Wtorek
9:00 - 17:00
Środa
9:00 - 17:00
Czwartek
9:00 - 14:00
Piątek
9:00 - 14:00
Sobota (zjazdowa
8:00 - 12:00
Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki