fbpx

MS Excel Zaawansowany

Instytut Inżynierii Technicznej

Celem kursu jest nabycie zaawansowanych umiejętności obsługi programu MS Excel.

Czas trwania kursu

20 godzin

Sposób zaliczania

Test weryfikujący zdobyte umiejętności. Dodatkowo kursant otrzymuje dyplom ukończenia kursu. Możliwość uzyskania certyfikatu ECDL Advanced

Termin zajęć

Dopasowany do słuchaczy

Koszt kursu

400 zł (czterysta złotych)

Sylwetka absolwenta

Absolwent:
 • zna zaawansowane techniki analizowania i przetwarzania danych,
 • potrafi tworzyć skomplikowane formuły, korzystać z tabel i wykresów przestawnych i posługiwać się zaawansowanymi narzędziami filtrowania i walidacji danych .

Adresaci oferty

Kurs adresowany jest do doświadczonych użytkowników Excela, którzy chcą poznać wszystkie tajniki programu i odkryć nowe możliwości, które daje Excel w codziennej pracy.

Program kursu

 • Funkcje i formuły obliczeniowe w programie (adresowanie i odwołania do komórek; tworzenie formuł i łączy)
 • Praca na wielu arkuszach
 • Wykorzystanie podstawowych narzędzi Excela (serie i listy danych; automatyczne wypełnianie komórek; łączenie danych; wprowadzanie danych zewnętrznych)
 • Filtrowanie danych
 • Wstawianie obiektów z innych programów (tworzenie hiperłączy; import i eksport tabel)
 • Tworzenie konspektów.
 • Generowanie wykresów na podstawie danych z arkuszy.
 • Drukowanie zaawansowane – tworzenie raportów.
 • Zabezpieczanie danych w aplikacji MS Excel (blokowanie dostępu do pliku oraz zawartości pojedynczego arkusza; ukrywanie arkuszy i okien; zabezpieczanie formuł przed podglądem i przypadkową modyfikacją)
 • Tabele i wykresy przestawne.
 • Tworzenie Makr.
 • Edytor VBA.

Wymagane dokumenty

Kwestionariusz osobowy, kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane kwalifikacje kandydata

Podstawowa znajomość MS EXCEL.

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin składania dokumentów

Rekrutacja prowadzona jest od 01.06.2016 r. do 30.09.2016 r.

Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych

Termin kursu zostanie ustalony w momencie zebrania się 10 osobowej grupy.

mgr inż. Przemysław Hawro

Kierownik kursu

Telefon

16 624 40 64

Godziny pracy COS

Poniedziałek
nieczynne
Wtorek
9:00 - 17:00
Środa
9:00 - 17:00
Czwartek
9:00 - 14:00
Piątek
9:00 - 14:00
Sobota (zjazdowa
8:00 - 12:00
Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki