fbpx

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Instytut Ochrony Zdrowia

Celem kursu jest praktyczne przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia życia i zdrowia.

Czas trwania kursu

8 godzin

Sposób zaliczania

Sprawdzenie umiejętności praktycznych

Termin zajęć

Kurs jednodniowy

Koszt kursu

140 PLN (słownie: sto czterdzieści złotych)

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada umiejętności: postępowania w miejscu zdarzenia; rozpoznania i postępowania w stanach zagrożenia życia; prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej; udzielania pomocy przy zadławieniach, zranieniach, krwotokach, urazach kręgosłupa, złamaniach, zwichnięciach, zatruciach, porażeniu prądem elektrycznym; postępowania w czasie wypadków komunikacyjnych.

Adresaci oferty

Adresatami kursów są osoby odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy, osoby pracujące na stanowiskach szczególnie narażonych na wypadki oraz wszystkie osoby, które chcą zdobyć wiedzę jak postępować w nagłych przypadkach.

Program kursu

 • Definicja pierwszej pomocy i podstawy prawne jej udzielania.
 • Aspekty psychologiczne udzielania pierwszej pomocy.
 • Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego.
 • Wzywanie pomocy.
 • Łańcuch przeżycia.
 • Ocena stanu poszkodowanego.
 • Ewakuacja poszkodowanego z zagrożonego miejsca.
 • Udrożnienie dróg oddechowych, ocena oddechu.
 • Ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
 • Przyczyny zatrzymania krążenia.
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (Basic Life Suport, ang. BLS) dorosłych i dzieci.
 • Użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (Automated External Defibrillator, ang. AED).
 • Postępowanie przy niedrożności dróg oddechowych, postępowanie w przypadku zakrztuszenia i zadławienia.
 • Tamowanie krwotoków i wykonywanie opatrunków.
 • Unieruchamianie kończyn w przypadku obrażeń stawów lub złamań kości.
 • Postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa.
 • Stany zagrożenia życia: wstrząs, napad duszności (astma), napad drgawkowy (epilepsja), omdlenie, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego.
 • Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.

Wymagane dokumenty

Kwestionariusz osobowy, kserokopia dowodu osobistego, opłata wpisowa.

Wymagane kwalifikacje kandydata

Brak

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin składania dokumentów

Rekrutacja na kurs prowadzona jest na bieżąco. Kurs rozpocznie się po zebraniu odpowiedniej liczby kandydatów.

Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych

Termin kursu zostanie ustalony w momencie zebrania grupy 10-osobowej

Mgr Anna Dominik

Kierownik kursu

Telefon

16 624 46 03

Godziny pracy COS

Poniedziałek
nieczynne
Wtorek
9:00 - 17:00
Środa
9:00 - 17:00
Czwartek
9:00 - 14:00
Piątek
9:00 - 14:00
Sobota (zjazdowa
8:00 - 12:00
Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki