fbpx

Podstawy pracy w sieci

Instytut Inżynierii Technicznej

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do posługiwania się Internetem. Uczestnik kursu pozna podstawowe zagadnienia i umiejętności związane z Internetem i usługami internetowymi: przeglądaniem Internetu, efektywnym wyszukiwaniem informacji w Internecie, komunikacją online i pocztą elektroniczną

Czas trwania kursu

6 godzin

Sposób zaliczania

Test weryfikujący zdobyte umiejętności. Dodatkowo kursant może zdawać egzamin na certyfikat ECDL

Termin zajęć

Dopasowany do słuchaczy

Koszt kursu

120 zł (sto dwadzieścia złotych)

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • znajomość zasad przeglądania Internetu oraz zasad bezpieczeństwa w sieci,
 • umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej oraz personalizacja jej ustawień z wykorzystaniem różnych funkcji,
 • efektywne przeszukiwanie Internetu i kreatywne segregowanie jego treści pod kątem wiarygodności pozyskanych informacji,
 • znajomość kluczowych zagadnień praw autorskich oraz zasad ich ochrony,
 • znajomość zasad współtworzenia, współistnienia i współdziałania społeczności internetowych, komunikacji online oraz poczty elektronicznej,
 • umiejętność wysyłania i odbierania wiadomości e-mail oraz zarządzania ustawieniami poczty,
 • używanie poczty elektronicznej i jej organizacja oraz korzystanie z kalendarzy online.

Adresaci oferty

Kurs skierowany jest do osób chcących poznać podstawowe zagadnienia i chcących zdobyć umiejętności związane z Internetem i usługami internetowymi: przeglądanie Internetu, efektywne wyszukiwanie informacji w Internecie, komunikacją online i pocztą elektroniczną.

Program kursu

 • Zasady przeszukiwania Internetu: zasady i bezpieczeństwo
 • Korzystanie z przeglądarek, narzędzia i ustawienia, zakładki, drukowanie
 • Szukanie informacji w Internecie, krytyczna ocena treści, prawo autorskie, ochrona danych
 • Komunikacja online, narzędzia, zasady poczty elektronicznej
 • Używanie poczty elektronicznej

Wymagane dokumenty

Kwestionariusz osobowy, kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane kwalifikacje kandydata

Umiejętność intuicyjnego posługiwania się komputerem pracującym w systemie Windows

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin składania dokumentów

Rekrutacja prowadzona jest od 01.06.2016 r. do 30.09.2016 r.

Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych

Termin kursu zostanie ustalony w momencie zebrania się 10 osobowej grupy.

mgr inż. Przemysław Hawro

Kierownik kursu

Telefon

16 624 40 64

Godziny pracy COS

Poniedziałek
nieczynne
Wtorek
9:00 - 17:00
Środa
9:00 - 17:00
Czwartek
9:00 - 14:00
Piątek
9:00 - 14:00
Sobota (zjazdowa
8:00 - 12:00
Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki