fbpx

Podstawy pracy z komputerem

Instytut Inżynierii Technicznej

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika szkolenia do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną w pracy zawodowej oraz życiu prywatnym. Uczestnik szkolenia uzyska wiedzą na temat głównych założeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ICT) oraz istotnych informacji na temat elementów wchodzących w skład zestawu komputerowego na poziomie podstawowym.

Czas trwania kursu

6 godzin

Sposób zaliczania

Test weryfikujący zdobyte umiejętności. Dodatkowo kursant może zdawać egzamin na certyfikat ECDL

Termin zajęć

Dopasowany do słuchaczy

Koszt kursu

120 zł (sto dwadzieścia złotych)

Sylwetka absolwenta

Absolwent w szczególności będzie potrafił:
 • wyjaśnić znaczenie pojęć hardware, software, urządzenia peryferyjne,
 • określić czynniki, które mogą mieć wpływ na wydajność komputera,
 • rozróżniać typy oprogramowania,
 • wyjaśnić rolę systemu operacyjnego,
 • omówić podstawowe typy sieci komputerowych oraz przykłady uzyskiwania połączenia z Internetem,
 • omówić pojęcia związane z Technologiami Informacyjno-Komunikacyjnymi oraz przykłady ich praktycznego zastosowania,
 • wdrożyć podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w pracy z komputerem,
 • omówić podstawowe zagadnienia związane z prawem autorskim, w szczególności z licencjonowaniem oraz ochroną danych osobowych,
 • uzyskać pomoc w przypadku naruszenia własnych praw związanych z ochroną danych osobowych,
 • korzystać z głównych elementów systemu operacyjnego,
 • dostosować elementy systemu do swoich potrzeb,
 • korzystać z funkcji pomocy znajdującej się w systemie,
 • sprawnie korzystać ze środowiska graficznego systemu,
 • zarządzać folderami i plikami w celu ich łatwej identyfikacji i lokalizacji,
 • kompresować i dekompresować pliki i foldery przy pomocy wybranego oprogramowania użytkowego.

Adresaci oferty

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych zapoznaniem się z możliwościami wykorzystania komputera w życiu codziennych oraz pracy zawodowej. Adresatami oferty są osoby, które chciałyby poznać podstawowe pojęcia oraz zdobyć umiejętności z zakresu: obsługi urządzeń, tworzenia plików, zarządzania sieciami informatycznymi oraz bezpieczeństwem danych.

Program studiów

Zakres kursu:
 • Microsoft Windows. Obejmuje wstęp dotyczący obsługi komputera, przyswojenie podstawowych funkcji związanych z poprawną pracą w systemie oraz możliwości późniejszego wykorzystania poznanych wiadomości w praktyce.

Wymagane dokumenty

Kwestionariusz osobowy, kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane kwalifikacje kandydata

brak

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin składania dokumentów

Rekrutacja prowadzona jest od 01.06.2016 r. do 30.09.2016 r.

Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych

Termin kursu zostanie ustalony w momencie zebrania się 10 osobowej grupy.

mgr inż. Przemysław Hawro

Kierownik kursu

Telefon

16 624 40 64, 602 192 863

Godziny pracy COS

Poniedziałek
nieczynne
Wtorek
9:00 - 17:00
Środa
9:00 - 17:00
Czwartek
9:00 - 14:00
Piątek
9:00 - 14:00
Sobota (zjazdowa
8:00 - 12:00
Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki