fbpx

Prawno – ekonomiczne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej

Instytut Ekonomii i Zarządzania

Celem kursu jest przygotowanie słuchacza do prowadzenia własnej działalności gospodarczej z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i podstaw ekonomicznych zarządzania przedsiębiorstwem.

Czas trwania kursu

20 godziny

Sposób zaliczania

Praca zaliczeniowa

Termin zajęć

4 zjazdy - sobota

Koszt kursu

500 PLN (400 PLN + 100 PLN opłata wpisowa)

Sylwetka absolwenta

Absolwent kursu posiada wiedzę w zakresie prawnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada umiejętność uruchomienia własnej działalności gospodarczej, podejmowania decyzji w podstawowych kwestiach związanych z funkcjonowaniem firmy/ przedsiębiorstwa.

Adresaci oferty

Kurs skierowany jest do osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie prawnych i finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Program kursu

  • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem,
  • Podatki oraz zasady ewidencji księgowej

Wymagane dokumenty

Kwestionariusz osobowy kandydata na kurs, kserokopia dowodu osobistego, dowód opłaty wpisowej.

Wymagane kwalifikacje kandydata

Brak

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin składania dokumentów

Rekrutacja na kurs prowadzona jest na bieżąco. Kurs rozpocznie się po zebraniu odpowiedniej liczby kandydatów.

Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych

Termin kursu zostanie ustalony w momencie zebrania grupy

dr Dariusz Kłak

Kierownik kursu

Telefon

16 624 46 48

Godziny pracy COS

Poniedziałek
nieczynne
Wtorek
9:00 - 17:00
Środa
9:00 - 17:00
Czwartek
9:00 - 14:00
Piątek
9:00 - 14:00
Sobota (zjazdowa
8:00 - 12:00
Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki