fbpx

Przetwarzanie tekstów (MS WORD)

Instytut Inżynierii Technicznej

Słuchacze kursu poznają możliwości edytora tekstu. Uczą się tworzenia i formatowania dokumentów oraz edycji długich tekstów. Poznają możliwości tworzenia tabel oraz elementów graficznych, redagują nagłówki oraz stopki, formatują style, tworzą spisy. Kurs przygotowuje do samodzielnej pracy z edytorem, tworzenia różnego rodzaju pism.

Czas trwania kursu

10 godzin

Sposób zaliczania

Test weryfikujący zdobyte umiejętności. Dodatkowo kursant może zdawać egzamin na certyfikat ECDL

Termin zajęć

Dopasowany do słuchaczy

Koszt kursu

200 zł (dwieście złotych)

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • uruchamiać edytor tekstów oraz otwierać dokumenty z różnych lokalizacji i zapisywać je w określonej lokalizacji;
 • poruszać się po tworzonym dokumencie i przełączać pomiędzy otwartymi oknami różnych dokumentów;
 • wprowadzać, usuwać i zastępować dowolne fragmenty tekstu, symboli i znaków specjalnych;
 • wykorzystać techniki efektywnego zaznaczania i edycji tekstu;
 • formatować tekst;
 • formatować akapity przy pomocy wyrównania, wcięć, tabulatorów i odstępów;
 • korzystać z list numerowanych i wypunktowanych;
 • stosować style i kopiowanie formatów;
 • tworzyć i formatować tabele;
 • wstawiać i formatować obiekty graficzne;
 • przygotowywać dokumenty korespondencji seryjnej;
 • przygotować do wydruku i wydrukować dokument.

Adresaci oferty

Kurs skierowany jest do osób zainteresowanych nauką edytora tekstowego na przykładzie oprogramowania pakietu Microsoft Office Word.

Program kursu

 • wprowadzanie i redagowanie tekstu,
 • zapamiętywanie pliku, modyfikacja tekstu, wycinanie, kopiowanie, kasowanie tekstu,
 • formatowanie tekstu. formatowanie czcionek, akapitu, strony,
 • tworzenie szablonów dokumentów,
 • umieszczanie w tekście informacji o charakterze specjalnym,
 • wstawianie pól daty, znaków, tekst ukryty, wzory matematyczne,
 • rozwinięcie technik redagowania tekstu stosowanych w długich dokumentach,
 • układ strony, automatyczna numeracja, używanie zakładek, przypisy,
 • styl i jego zastosowania. definiowanie i modyfikacja stylu, tworzenie spisu treści, zestawień rzeczowych,
 • wstawianie i formatowanie ramek, tworzenie tabel, obramowania,
 • import obiektów graficznych. wstawianie, modyfikacja rysunków,
 • korespondencja seryjna,
 • dokument główny, modyfikacja danych, łączenie dokumentów, drukowanie.

Wymagane dokumenty

Kwestionariusz osobowy, kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane kwalifikacje kandydata

Znajomość podstaw obsługi komputera.

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin składania dokumentów

Rekrutacja prowadzona jest od 01.06.2016 r. do 30.09.2016 r.

Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych

Termin kursu zostanie ustalony w momencie zebrania się 10 osobowej grupy.

mgr inż. Przemysław Hawro

Kierownik kursu

Telefon

16 624 40 64

Godziny pracy COS

Poniedziałek
nieczynne
Wtorek
9:00 - 17:00
Środa
9:00 - 17:00
Czwartek
9:00 - 14:00
Piątek
9:00 - 14:00
Sobota (zjazdowa
8:00 - 12:00
Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki