fbpx

Administracja

Wydział Stosunków Międzynarodowych

Chcesz podjąć zatrudnienie w ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ?
  Pragniesz piąć się po kolejnych szczeblach KARIERY ZAWODOWEJ?

Kontynuuj naukę na kierunku ADMINISTRACJA w PANS w Jarosławiu.

4
SEMESTRY
360
GODZIN PRAKTYK

Rozwijaj swoje umiejętności oraz kwalifikacje i przygotuj się do podjęcia pracy na stanowiskach urzędniczych oraz menedżerskich.


TRYB STACJONARNY

WYBITNA KADRA

PRAKATYKI ZAWODOWE

ROZBUDOWANY PROGRAM

KOŁA NAUKOWE

Zasady rekrutacji

  • średnia ocen uzyskanych podczas studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
  • zgodność lub pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem

Przedmioty na studiach

  • Postępowanie administracyjne
  • Postępowanie egzekucyjne w administracji
  • Procedura sądowo-administracyjna
  • System kontroli administracji publicznej
  • Zarządzanie strategiczne w administracji
  • Zarządzanie projektami w JST
  • Nauka o politykach publicznych

Program studiów

Umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwolą Ci podjąć pracę na różnych stanowiskach i w różnych jednostkach organizacyjnych w administracji centralnej oraz terenowej, a także m.in. w: organach partii politycznych, organizacjach pozarządowych, instytucjach kulturalnych, oświatowych. Możesz także ubiegać się o zatrudnienie w konsulatach, ambasadach czy instytucjach współpracujących z Unią Europejską.

Zarejestruj się na studia

Studiuj razem z nami!

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki