fbpx

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zapobiegania zagrożeń
i ZARZĄDZANIA SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI?

Rozwiń swoje kwalifikacje na kierunku
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
na studiach II stopnia.

4
SEMESTRY
360
GODZIN PRAKTYK

Kontynuuj studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne i staw czoła wyzwaniom współczesnego świata.


TRYB STACJONARNY

WYBITNA KADRA

PRAKATYKI ZAWODOWE

ROZBUDOWANY PROGRAM

KOŁA NAUKOWE

Zasady rekrutacji

  • średnia ocen uzyskanych podczas studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
  • zgodność lub pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem

Przedmioty na studiach

  • Badanie miejsca zdarzenia i dokumentacja czynności kryminalistycznych
  • Taktyka i techniki interwencji z elementami sztuki walki
  • Metody przesłuchań i weryfikacja zeznań
  • Prognozowanie zagrożeń i metody zapobiegania

Program studiów

Ukończenie tego kierunku umożliwi Ci podjęcie pracy w służbach państwowych, sektorze prywatnym, a także pozwoli na podjęcie działalności gospodarczej m.in. w zakresie ochrony bezpieczeństwa osób, mienia, terenu czy imprez masowych. Dodatkowo będziesz posiadał umiejętności powoływania i kierowania zespołami reagowania kryzysowego w sytuacji zagrożenia politycznego, militarnego, ekonomicznego, społecznego, ekologicznego.

Zarejestruj się na studia

Studiuj razem z nami!

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki