fbpx

Pedagogika

Instytut Humanistyczny

Szukasz dalszej drogi INDYWIDUALNEGO ROZWOJU?
Chcesz wiedzieć jeszcze więcej o ROLI EDUKACJI w życiu człowieka?
Interesujesz się zagadnieniami związanymi z LUDZKIM ZACHOWANIEM?

Wybierz Pedagogikę na studiach II stopnia w PWSTE i odkryj wszystkie tajemnice.
Kształcimy w ramach ścieżki Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

4
SEMESTRY
480
GODZIN PRAKTYK

“Kontynuuję studia na kierunku Pedagogika, bo praca z ludźmi daje mi dużą satysfakcję i motywuje do dalszego rozwoju. Studia magisterskie utrwalają wiedzę zdobytą wcześniej i rozszerzają ją o nowe zagadnienia.”

Adrianna, studentka PWSTE

TRYBY STACJONARNY I NIESTACJONARNY

WYBITNA KADRA

PRAKTYKI ZAWODOWE

ROZBUDOWANY PROGRAM

KOŁA NAUKOWE

Ścieżki kształcenia

 • Ścieżka A – proces kształcenia obejmuje zagadnienia z zakresu Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej z Resocjalizacją
 • Ścieżka B – kształcenie odbywa się zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych

Sposób rekrutacji

 • średnia ocen uzyskanych podczas studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • zgodność lub pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem.

Przedmioty na studiach

 • Psychologia i profilaktyka uzależnień
 • Zagrożenia i profilaktyka społeczna
 • Komunikacja w subkulturach i grupach dewiacyjnych
 • Metodyki różnych rodzajów edukacji
 • Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Zarejestruj się w systemie IRK

Studiuj razem z nami!

Zdaniem eksperta

Kompleksowe przygotowanie nauczycieli jest tak ważne, ponieważ w swojej pracy mają do czynienia przede wszystkim z człowiekiem, który ma określone potrzeby i oczekiwania. Dlatego studenci – w toku studiów II-go stopnia na kierunku pedagogika powinni być przygotowywani nie tylko w obszarze wychowawczym czy dydaktycznym, lecz także badawczo-diagnostycznym, językowo-komunikacyjnym, informacyjno-medialnym czy też autorefleksyjnym i autoewoluacyjnym.

dr Agata Kolasa-Skiba, nauczyciel akademicki, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 9

Perspektywy zatrudnienia

Po studiach będziesz przygotowany do pracy w:
 • placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych,
 • poradniach specjalistycznych, animacji kulturalnej i pomocy społecznej, administracji państwowej i samorządowej,
 • poradniach specjalistycznych,
 • zakładach pracy,
 • służbie zdrowia,
 • instytucjach profilaktyki społecznej,
 • wymiarze sprawiedliwości - w charakterze wychowawcy, doradcy lub nauczyciela.
Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki