fbpx

Pielęgniarstwo

Wydział Ochrony Zdrowia

Ukończyłeś studia pierwszego stopnia na kierunku PIELĘGNIARSTWO?
 Myślisz o AWANSIE ZAWODOWYM?
Chcesz rozwijać się NAUKOWO?

Wybierz Pielęgniarstwo II stopnia w PANS
i poszerz swoją wiedzę oraz kompetencje.

4
SEMESTRY
200
GODZIN PRAKTYK

Nauka z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu,
daje poczucie pewności podczas odbywania praktyk w szpitalu.


TRYB STACJONARNY

WYBITNA KADRA

PRAKTYKI ZAWODOWE

ROZBUDOWANY PROGRAM

KOŁA NAUKOWE

Zasady rekrutacji

  • ukończone studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo

Przedmioty na studiach

  • Prawo w praktyce pielęgniarskiej
  • Zarządzanie w pielęgniarstwie
  • Dydaktyka medyczna
  • Badania naukowe w pielęgniarstwie
  • Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych

Program studiów

Duża liczba godzin praktyk, wykwalifikowani wykładowcy, a także płatne staże zawodowe przyciągają kandydatów z całego województwa. Niewątpliwym atutem naszej Uczelni są także laboratoria i pracownie, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. 

Zarejestruj się na studia

Studiuj razem z nami!

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci, mają możliwość realizacji przewidzianych programem nauczania, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, w placówkach ochrony zdrowia, które sami wybierają z listy placówek, z którymi Uczelnia podpisała umowy.

Placówki znajdują się w różnych regionach kraju więc istniej możliwość wybrania takich,  które znajdują się blisko  miejsca zamieszkania lub pracy studenta.

UKOŃCZENIE STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie wszystkich zaliczeń przewidzianych w planie studiów, złożenie pracy magisterskiej oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.

Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki