fbpx

Użytkowanie baz danych (MS ACCESS)

Instytut Inżynierii Technicznej

Celem kursu jest poznanie i zrozumienie zasad tworzenia baz danych i zdobywanie umiejętności związanych z obsługą aplikacji do tworzenia baz danych

Czas trwania kursu

16 godzin

Sposób zaliczania

Test weryfikujący zdobyte umiejętności. Dodatkowo kursant może zdawać egzamin na certyfikat ECDL

Termin zajęć

Dopasowany do słuchaczy

Koszt kursu

320 zł (trzysta dwadzieścia złotych)

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • Rozumienie istoty baz danych, kluczowych pojęć, organizacji baz danych, relacje, operacje
 • Obsługa aplikacji, praca z bazami danych, typowe zadania
 • Tabele, rekordy, projekt
 • Wybieranie informacji z baz danych, podstawowe operacje, kwerendy(zapytania)
 • Obiekty, formularze
 • Wydruki, raporty, wysyłka danych, drukowanie

Adresaci oferty

Kurs jest przeznaczony dla osób, które w ramach wykonywanych obowiązków korzystają z obszernych zbiorów danych. Konieczność wyszukiwania oraz przechowywania dużych zbiorów informacji wymaga zastosowania wyspecjalizowanych programów takich jak Microsoft Office Access, które gwarantują efektywny, bezpieczny i łatwy dostęp do zgromadzonych danych.

Program kursu

 • Teoretyczne podstawy odnośnie modelu relacyjnego baz danych.
 • Zapoznanie z podstawami użytkowania systemu Access.
 • Podstawowe elementy bazy danych – implementacja w Accessie.
 • Implementacja relacji z zastosowaniem Accessa.
 • Język zapytań SQL, konstruowanie kwerend.
 • Projektowanie formularzy i raportów.
 • Bazy danych w architekturze klient – serwer na przykładzie MS Access.
 • Zarządzanie współbieżnością Access.
 • Zarządzanie współbieżnością Access, Transakcyjność.

Wymagane dokumenty

Kwestionariusz osobowy, kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane kwalifikacje kandydata

Znajomość podstaw obsługi komputera.

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin składania dokumentów

Rekrutacja prowadzona jest od 01.06.2016 r. do 30.09.2016 r.

Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych

Termin kursu zostanie ustalony w momencie zebrania się 10 osobowej grupy.

mgr inż. Przemysław Hawro

Kierownik kursu

Telefon

16 624 40 64

Godziny pracy COS

Poniedziałek
nieczynne
Wtorek
9:00 - 17:00
Środa
9:00 - 17:00
Czwartek
9:00 - 14:00
Piątek
9:00 - 14:00
Sobota (zjazdowa
8:00 - 12:00
Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki