fbpx

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Instytut Ekonomii i Zarządzania

Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Czas trwania kursu

16 godziny

Sposób zaliczania

Praca zaliczeniowa

Termin zajęć

Kurs 2-dniowy

Koszt kursu

400 PLN (300 PLN + 100 PLN opłata wpisowa)

Sylwetka absolwenta

Absolwent kursu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie oceny sprawozdań finansowych, opłacalności projektów inwestycyjnych. Zna podstawowe zasady etyki w zawodzie jest odpowiedzialny.

Adresaci oferty

Kurs skierowany jest do menedżerów każdego szczebla w przedsiębiorstwie, osób pionu finansowego oraz rozpoczynających działalność gospodarczą, chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie narzędzi oceny sprawozdań finansowych, opłacalności projektów inwestycyjnych.

Program kursu

  • Funkcje zarządzania w przedsiębiorstwie.
  • Źródła finansowania przedsiębiorstwa.
  • Koszt kapitału w przedsiębiorstwie.
  • Metodologia oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.
  • Zarządzanie kapitałem obrotowym.

Wymagane dokumenty

Kwestionariusz osobowy kandydata na kurs, kserokopia dowodu osobistego, dowód opłaty wpisowej.

Wymagane kwalifikacje kandydata

Wykształcenie średnie

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin składania dokumentów

Rekrutacja na kurs prowadzona jest na bieżąco. Kurs rozpocznie się po zebraniu odpowiedniej liczby kandydatów.

Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych

Termin kursu zostanie ustalony w momencie zebrania grupy

dr Tomasz Rojek

Kierownik kursu

Telefon

16 624 46 48

Godziny pracy COS

Poniedziałek
nieczynne
Wtorek
9:00 - 17:00
Środa
9:00 - 17:00
Czwartek
9:00 - 14:00
Piątek
9:00 - 14:00
Sobota (zjazdowa
8:00 - 12:00
Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki