fbpx

Zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Instytut Ekonomii i Zarządzania

Kurs dostarcza słuchaczom podstawy aktualnej wiedzy z zakresu gospodarki nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Czas trwania kursu

22 godziny

Sposób zaliczania

Praca zaliczeniowa

Termin zajęć

4 zjazdy – sobota/ niedziela – do uzgodnienia ze słuchaczami

Koszt kursu

480 PLN (380 PLN + 100 PLN opłata wpisowa)

Sylwetka absolwenta

Absolwent kursu posiada wiedzę w zakresie aspektów związanych z pracą zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami, posiada umiejętności współpracy z innymi uczestnikami rynku nieruchomości.

Adresaci oferty

Kurs przeznaczony jest dla osób związanych zawodowo z gospodarką nieruchomościami oraz tych, co zamierzają podjąć pracę zarządcy nieruchomości lub pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Program kursu

  • Podstawy prawa rzeczowego.
  • Źródła informacji o nieruchomościach.
  • Elementy budownictwa.
  • Zawody w gospodarce nieruchomościami
  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (zadania, prawa i obowiązki, procedury)
  • Zarządzanie nieruchomościami (zadania, prawa i obowiązki, procedury)

Wymagane dokumenty

Kwestionariusz osobowy kandydata na kurs, kserokopia dowodu osobistego, dowód opłaty wpisowej.

Wymagane kwalifikacje kandydata

Wykształcenie średnie

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin składania dokumentów

Rekrutacja na kurs prowadzona jest na bieżąco. Kurs rozpocznie się po zebraniu odpowiedniej liczby kandydatów.

Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych

Termin kursu zostanie ustalony w momencie zebrania grupy 15-osobowej

dr inż. Jerzy Dydenko

Kierownik kursu

Telefon

16 624 46 48

Godziny pracy COS

Poniedziałek
nieczynne
Wtorek
9:00 - 17:00
Środa
9:00 - 17:00
Czwartek
9:00 - 14:00
Piątek
9:00 - 14:00
Sobota (zjazdowa
8:00 - 12:00
Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki