Україна    English (EN)    Español    Polski (PL)

Sprawy pracownicze

Wzorce formularzy

Poniżej znajdziesz wzorce formularzy używanych w różnych sprawach pracowniczych.

 

Kwestionariusze, oświadczenia

ikona pobierzDane potrzebne do ZUS-u (DOC 58 KB)

ikona pobierzKwestionariusz kandydata do pracy (DOC - 29 KB)

ikona pobierzNumer konta bankowego (DOC - 29 KB)

ikona pobierzOświadczenie o niekaralności (DOC - 26 KB)

ikona pobierzOświadczenie o podwyższonych kosztach z tytułu dojazdu do pracy (DOC - 31 KB)

ikona pobierzZawiadomienie o rozpoczęciu działalności gospodarczej (DOC - 26 KB)

Zlecenia

ikona pobierzOświadczenie zleceniobiorcy dla potrzeb ubezpieczeń społecznych (DOC - 31 KB)

ikona pobierzRachunek do umowy zlecenia

ikona pobierzRachunek do umowy o dzieło

Wnioski

ikona pobierzWniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym członka rodziny (DOC - 36 KB)

ikona pobierzWniosek o wyrażenie zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia (DOC - 32 KB)

ikona pobierzWniosek o udzielenie czasu wolnego za godziny nadliczbowe (DOC - 26 KB)

ikona pobierzWniosek o udzielenie dnia wolnego za godziny nadliczbowe (DOC - 25 KB)

ikona pobierzWniosek o udzielenie opieki nad dzieckiem (DOC - 33 KB)

ikona pobierzOświadczenie pracownika rodzica w sprawie korzystania z uprawnień rodzicielskich (DOC - 29,5 KB)

ikona pobierzWniosek o udzielenie urlopu wychowawczego (DOC - 30 KB)

ikona pobierzWniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego (DOC - 31,5 KB)

ikona pobierzWniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny (DOC - 34 KB)

ikona pobierzWniosek o zatrudnienie nauczyciela akademickiego (DOC - 34 KB)

ikona pobierzWniosek przełożonego o przedłuże umowy o pracę  - administracja (DOC - 28 KB)

ikona pobierzWniosek o urlop ojcowski (DOC - 26 KB)

ikona pobierzZawiadomienie o prowadzonej działalności gospodarczej (DOC - 25 KB)

Inne formularze

ikona pobierzPIT-2 (PDF - 104,5 KB)

ikona pobierzMinimum kadrowe dla kierunku (tabela, Excel - 40 KB)

Gdzie załatwić...?

Inspektor ds. BHP i PPOŻ. w PWSTE w Jarosławiu

lic. Wiktor Jamrozik
Miejsce pracy: budynek C przy ul. Pruchnickiej 2, pok. 113 ( I piętro)
Godz. pracy: codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30
tel. 795-452-787

Sprawy pracownicze

Dział Spraw Pracowniczych  - tel. 16 624 46 28
Zawieranie/rozwiązywanie umów, zgłaszanie do ZUS-u, wystawianie zaświadczeń, dodatki stażowe.

Sprawy prawne

Dział Administracyjno-Prawny - tel. 16 624 46 11 wew. 251
Wszelkie zagadnienia prawne, związane z Państwa działalnością w miejscu pracy (przepisy, regulacje, podpisywane umowy) należy załatwiać w Biurze Prawnym ((R/BP) w budynku Rektoratu.

Sprawy związkowe

Związki Zawodowe:

W PWSTE w Jarosławiu działają Związki Zawodowe dbające o dobro i poszanowanie pracowników.

1. OPZZ Konfederacja Pracy -  tel. 16 624 46 16, wew. 152

Zarząd OPZZ Konfederacja Pracy w PWSTE w Jarosławiu na kadencję 2012-2016:

 • inż. Agata Wlazło - Zastępca Przewodniczącego
 • mgr Mariola Tabin - Sekretarz
 • mgr Beata Derewiecka - Skarbnik
 • Elżbieta Machinko - Członek Zarządu

2. NSZZ Solidarność - tel. 16 624 46 45 wew. 105

Zarząd NSZZ "Solidarność" w PWSTE w Jarosławiu na kadencję 2014-2018:

• mgr Lidia Kępka - Przewodnicząca
• mgr Tomasz Staszewski - Zastępca Przewodniczącej
• dr Tatiana Kożak-Siara - Sekretarz
• Tadeusz Wojdyło - Skarbnik
• dr Kazimierz Mrozowicz - Członek Zarządu

Adres:
ul. Czarnieckiego 16
Instytut Ekonomii i Zarządzania (Członkowie Zarządu przyjmują w sprawach pracowniczych w pokoju nr 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 – 15:00).

Oferta socjalna

Oferta socjalna Uczelni obejmuje:

 • dofinansowanie różnych form wypoczynku krajowego (wczasy krajowe, kolonie, obozy - dla dzieci pracowników)
 • pożyczki na cele mieszkaniowe (remont , budowa, zakup domu mieszkania, uzupełnienie wkładu mieszkaniowego, adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe, zakup działki budowlanej)
 • udzielanie pomocy materialnej (rzeczowej lub finansowej)
 • działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną

 

Regulaminy

ikona pobierzRegulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (242 KB)

ikona pobierzRegulamin Premiowania (PDF - 56 KB)

ikona pobierzRegulamin Pracy Komisji Socjalnej (DOC - 51,5 KB)

ikona pobierzRegulamin nagrod PWSTE (PDF - 110 KB)

Załączniki do Regulaminu ZFŚS

ikona pobierzZał. 1. Oświadczenie o dochodach w rodzinie

ikona pobierzZał. 2. Wniosek o dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku dzieci i młodzieży zorganizowanego przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie (DOC - 40 KB)

ikona pobierzZał. 3. Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe (DOC - 40,5 KB)

ikona pobierzZał. 6. Wniosek o przyznanie zapomogi lub pomocy rzeczowej i finansowej z ZFŚS (DOC - 33,5 KB)

ikona pobierzZał. 7. Sposób wyliczania średniego miesięcznego dochodu ustalonego na podstawie zeznania rocznego PIT (DOC - 29 KB)

Inne dokumenty i wnioski

ikona pobierzWniosek o nagrodę Rektora dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim (DOC - 33 KB)

ikona pobierzWniosek o nagrodę zespołową Rektora (DOC - 33 KB)

ikona pobierzWniosek o nagrodę indywidualną Rektora (DOC - 35 KB)

ikona pobierzTerminy składania wniosków o nagrody Ministra i Rektora (DOC - 22 KB)

ikona pobierzWniosek o premię uznaniową (DOC - 42,5 KB)

Konferencje - organizacja i wyjazdy

Wyjazd pracowników dydaktycznych na konferencje naukowe wymaga złożenia najpóźniej 14 dni przed terminem wyjazdu, następujących dokumentów:

 • Wniosek o dokonanie opłaty konferencyjnej - zatwierdzony przez kierownika Zakładu i dyrektora Instytutu
 • Zaproszenie / komunikat o konferencji oraz program konferencji
 • Kopia przygotowanego referatu

 

Wyjazd na konferencję - dokumenty

ikona pobierzZasady finansowania wyjazdu na konferencję (PDF - 22 KB)

ikona pobierzWniosek o dokonanie opłaty (DOC - 33 KB)

Organizacja konferencji - dokumenty

ikona pobierzZarządzenie Rektora PWSTE w sprawie zasad organizacji konferencji naukowej (PDF - 2,71 MB)

ikona pobierzWniosek o wyrażenie zgody na organizację konferencji naukowej (PDF - 90 KB)

Certyfikaty

Certyfikaty - zestow logo Logo Certyfikaty TELC Logo Certyfikaty LCCI Logo Certyfikaty ECDL Logo Certyfikaty Cisco Logo Certyfikaty CAD
 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław