fbpx

Kształcenie specjalistyczne

PWSTE w Jarosławiu

Oferujemy kształcenie specjalistyczne dla osób Z MATURĄ I BEZ MATURY. Kształcenie w ramach piątego poziomu stanowi swoisty pomost pomiędzy szkołą średnią a studiami wyższymi. Główną zaletą wprowadzenia krótkich cykli kształcenia w Polsce, czyli inaczej edukacji na poziomie piątym, jest skrócenie czasu potrzebnego do zdobycia nowych kwalifikacji.

3
SEMESTRÓW
960
GODZIN PRAKTYK

“Kształcenie specjalistyczne to doskonała ścieżka dalszego rozwoju dla osób, które ukończyły liceum lub technikum, ale nie mają matury, a także dla tych, którzy zdali egzamin dojrzałości, ale chcą szybko zdobyć zawód poszukiwany na rynku pracy.”

Iwona Dyrda

TRYBY STACJONARNY I NIESTACJONARNY

WYBITNA KADRA

PRAKATYKI ZAWODOWE

ROZBUDOWANY PROGRAM

KOŁA NAUKOWE

Wymagane kwalifikacje

 • Ukończone liceum ogólnokształcące.
 • Ukończone technikum lub szkoła policealna, albo ukończona branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie, lub świadectwo dojrzałości.

Zalety studiów na 5 poziomie

 • Kontynuacja nauki.
 • Zdobycie zawodu specjalisty.
 • Możliwość kontynuacji nauki na studiach licencjackich po dostarczeniu świadectwa maturalnego.
 • Zdobycie kwalifikacji zawodowych.
 • Świadectwo dyplomowanego specjalisty albo świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa.

Dyplom ukończenia

Absolwenci uzyskują świadectwo dyplomowanego specjalisty (dla absolwentów z maturą) lub świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego (dla absolwentów bez matury). Studenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w trakcie kształcenia specjalistycznego również uzyskują tytuł zawodowy dyplomowanego specjalisty.

Zarejestruj się w systemie IRK

Studiuj razem z nami!

Zdaniem eksperta

W trakcie wieloletniej pracy przekonałem się, że budownictwo to dyscyplina z wiekowymi tradycjami, ale i nowoczesna. Jej burzliwy rozwój w ostatnich dziesięcioleciach pozwala na realizowanie innowacyjnych budynków czy mostów mierzonych w kilometrach. Budownictwo jest sztuką stosowania wiedzy teoretycznej do rozwiązywania zagadnień praktycznych. Dziedziną wymagającą posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi.

prof. nadzw. dr hab. inż. Wiesław Ligęza, wykładowca PWSTE

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w:
 • biurach projektowych,
 • wykonawczych przedsiębiorstwach budowlanych,
 • przedsiębiorstwach inwestycyjnych,
 • zarządach dróg,
 • wydziałach gospodarki komunalnej,
 • wytwórniach materiałów dla drogownictwa,
 • firmach produkcji i dystrybucji materiałów budowlanych,
 • służbach inwestycyjnych budownictwa mieszkaniowego i ogólnego.
Wysoki kontrast
Rozmiar czcionki